Digitalhistory - prodej multimediálních CD-ROMů na téma historie, aktuálně Velká Morava - Veligrad

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0
Zboží je možno objednat ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti na tel.: 572 556 556, 572 551 370 nebo na E-mailu: marie.bilikova@slovackemuzeum.cz nebo info@slovackemuzeum.cz
Pokud se Vám obchod nezobrazí, pravděpodobně nemáte nainstalovaný Flash plug-in.
Ke stažení: Zde


 

Internetový obchod, multimediální CD-ROM, Velká Morava, kníže Mojmír I, Rostislav, Svatopluk, Mojmír II, historie, Konstantin - Cyril, Metoděj, Cyrilometodějská mise, Veligrad, historie Starého Města a Uherského Hradiště, palisáda, hradba, opevněné hradisko, 9. století, šperky, zbraně, kostely, historie archeologických výzkumů, archeologie, panovníci Velké Moravy, slovanská architektura, Mgr. Mirek Vaškových, Robert Číhal, 3D grafika, prodej CD-ROMů, Moravané, kostel Sady, Špitálky, Na Valách, ostrov sv. Jičí, Na Dědině,